Updates

徐匯宗

我的第一次毅行者100KM

2016-11-21

我嘅第一次毅行者100KM。說實話,開始之前已經好緊張,唔係太大信心完成到。雖然經過台灣環島後,耐力能力提升左,但100KM從來都未試過……
[more...]
Get Moving