Updates

健身 Fitness

郵輪上的健身室

2017-01-31

上星期五上咗一艘新啓航的星夢郵輪。船上的美食眾多。但係因為要參加渣打馬拉松 10 公里賽、揹水一戰30公里賽及聯合國慈善跑21公里賽……
[more...]

Keep Fit Keep 出上億身價

2017-01-19

當「20石」的她自封女神時, 「女神」一詞已被貶低同茶記阿姐拖地時叫你一聲「靚仔, 縮腳呀, 唔該」差不多。有一種成功叫屎忽撞棍……
[more...]
1 2 3 11
Get Moving