Updates


香港長跑行山比賽

香港長跑行山比賽_fclick比賽名稱進入大會網頁

如有遺漏,歡迎電郵至info@fitz.hk提供資料2017

日期比賽距離地點
02/25The AVOHK Reservoir Series - 大潭11km大潭水塘
02/26深水埗區越野賽4km, 5.4km城門水塘
02/26明愛樂晴跑4km, 10km上水
02/26香港礦山挑戰賽20173.8km, 8km馬鞍山
02/26生態保衛賽3km, 10km科學園
02/26「同行共跑」2017 社工日(香港) 長跑比賽1km, 4 km, 10km大尾督
02/26離島區長跑賽20175km, 10km東涌
02/26第一屆全港青年社區體育節 長跑比賽
3km, 10km香港體育學院
03/05扶輪香港超級馬拉松50km中環
03/05山野之王- 大埔-大埔
03/05無國界醫生野外定向2017-救援在野野外定向南丫島
03/05香港女童軍百周年慶典挑戰盃800m, 3km, 10km白石角
03/05建造業議會開心長跑暨嘉年華3km, 10km大埔
03/10Translantau100km大嶼山
03/11Translantau25km, 50km大嶼山
03/12沙田慶回歸20周年長跑3km, 10km沙田運動埸
03/12Calbee快樂慈善跑10km白石角
03/12揹水一戰15km, 30km香港仔
03/12Sogo Charity Run3km, 10km白石角
03/12沙田10K河畔賽10km沙田
03/12Sea To Summit 201714km, 22km西貢
03/18The AVOHK Reservoir Series - 城門8km城門水塘
03/19Hysan Healthy Hike & Run5km, 13km, 21km大欖
03/25香港東北5025km, 50km新界東北
03/26吐露港10公里賽10km大埔
03/26麥兜.豬肉在前 香港撒瑪利亞防止自殺會慈善跑10km科學園
03/26Merrell Challenge15km, 20km大嶼山
03/26Salomon香港之巔挑戰賽2km, 10km, 30km大帽山
03/26飛達慈善復活跑4km, 10km, 21km大尾督
03/26曲奇跑5km, 10km大埔
03/26第十一屆 Launch8 吐露港10公里賽4km, 10km白石角
04/02香港青少年道路接力賽4 x 2km中環
04/02第6屆腎心健康慈善跑5km, 10km大埔
04/02第十一屆「旭茉JESSICA Run」
100m, 400m, 800m, 3km, 8km數碼港
04/02皇仁書院野外定向會二十周年錦標賽野外定向大欖郊野公園
04/08海航・奧比斯 Run for Vision 跑向光明慈善夜跑5km啟德跑道公園
04/08HOKA Stairmaster Lantau 20km大嶼山
04/09畢拿山(古蹟)15公里跑15km畢拿山
04/09薄扶林慈善挑戰盃暨家庭同樂日10km薄扶林水塘
04/09『愛 ‧ 女孩』 起跑!3km, 10.11km白石角
04/09國家地理Earth Day Run 20173km, 10km烏溪沙
04/09青協背包跑3km, 8km科學園
04/15HOKA Stairmaster Twins10km大潭水塘
04/22Spartan Race6km元朗
04/23Polar 大美督半馬接力賽 2017隊制 21km大美督
04/29Hard as Nayls4km, 8km清水灣
04/30Hard as Nayls15km, 42km清水灣
04/30猛龍慈善跑3km, 10km, 15km北潭涌
04/30PB Runners 樂心繽Fun Run慈善跑3km, 10km烏溪沙
05/01元朗越野賽20178km, 21km大棠

   

The following two tabs change content below.
Fitz

Fitz

我哋坐唔定、無時停,唔做運動唔舒服! 只要係有用知識、重要資訊,以至好玩話題,Fitz.hk都會全力搜羅,同時鼓勵「郁民」齊齊參與,打造一個開放嘅運動生活資訊平台。
Get Moving