TTR 毅行教室一直致力宣揚正確行山態度,並且積極推動越野跑運動,對培育毅行者、跑者,更是不遺餘力。每年樂施毅行者籌款活動,毅行教室出錢出力之餘,歷來參加活動的成員,均悉數完走100公里,成績斐然。

2018年,毅行教室決定開始踏入新的一頁。除了繼續支持毅行者活動,也希望多元發展,接觸更多不同範疇的朋友。如今年4月,教室首次主辦「香港哥爾夫球會超級馬拉松慈善賽」,希望令更多人接觸超級馬拉松運動。

籌辦活動需要更多人力物力,2018年7月,毅行教室與「Fitz 運動平台」及「Action Panda 運動用品專門店」成為合作伙伴,期望透過通力合作,服務更多朋友,回饋社會。


今後毅行教室與合作伙伴舉辦之活動,無論商業或慈善形式,所有收益均於扣除成本後,用於日常營運經費以及慈善贊助。

在此希望各位繼續支持毅行教室的工作,謝謝。

*目前,毅行教室只有 Fitz 運動平台 及 Action Panda 兩個合作單位,以及為寶蓮禪寺「佛你跑」提供賽事顧問服務,其餘聲稱與毅行教室有合作關係的機構及賽事,均為不確。未來所有新合作項目,均會在 毅行教室 Facebook 專頁 及 Fitz 運動平台 公布。

毅行教室青訓計劃2018-2019

為培育更多青少年可安全及有系統地參加行山及越野跑活動,毅行教室決定於「樂施毅行者2018」後,舉辦為期一年的「毅行教室青訓計劃」。入選者完成3個月操練後,將有機會參加毅行教室正規訓練,經考核後更可成為「毅行教室」正式成員,代表出戰「樂施毅行者2019」。

 • 對象: 18至26歲青年 (男女不限,必須已完成學業)
 • 人數: 最多10名
 • 費用: 全免
 • 贊助: Action Panda 將贊助入選者之越野跑裝備
 • 內容: 跑步及行山等訓練課
 • 登記: https://goo.gl/b4AW3Y (或使用下面表格填寫)
 • 登記者將於9月份收到電郵通知獲選面試與否

計劃時間表

 • 2018年7-8月 網上登記及篩選
 • 2018年9月 面試
 • 2018年10-11月 結果公布
 • 2018年12月 計劃開始

毅行教室 Facebook 專頁

廣告

Fitz
我哋坐唔定、無時停,唔做運動唔舒服! 只要係有用知識、重要資訊,以至好玩話題,Fitz都會全力搜羅,同時鼓勵「郁民」齊齊參與,打造一個開放嘅運動生活資訊平台。