HNR #10公里入門訓練班,專為長跑新手而設,無壓力下以教練指導加上系統訓練,由零開始享受跑步樂趣。

課堂按能力分小組進行,唔使怕醜一齊過嚟!

九龍仔公園 #10公里入門訓練班 2021.4-6月

訓練班對象

 1. 未曾參加過10公里比賽的跑步愛好者,或;
 2. 10公里時間介乎60-90分鐘,或;
 3. 剛剛開始跑步,對長跑有興趣。
 4. 進階學員可選擇 #持續進修跑步課程

訓練班簡介

 • 日期 (逢星期三,共8堂)
  • 4月14、21、28日
  • 5月5、12、26日 (19為紅日)
  • 6月2、9日
 • 時間: 晚上7:30至9:00
 • 地點: 九龍仔公園
 • 費用
  • $600 / 8堂 (非HNR會員)
  • $480 / 8堂 (HNR會員)
 • 訓練周期: 8堂為一期
 • 上限: 35人 (4人一組進行)

*曾參加對上一期/進修班同學,新一期第一課不需進行計時測試

訓練目標

 1. 於2個月能夠由0公里至完成10公里
 2. 10公里時間推進至60分鐘內
 3. 由10公里至挑戰半馬拉松
 4. 以一個輕鬆的速度追到巴士 : )

訓練內容

 1. 技術調整 (針對個別學員)
 2. 間歇性訓練
 3. 個人訓練內容調整
 4. 體能訓練
第1堂 2.4km test (新生) / 間歇跑 + 技術 (舊生不用測試)
第2堂 間歇跑 + 里數跑
第3堂 間歇跑 + 里數跑
第4堂 節奏跑 + 技術調整
第5堂 間歇跑 + 體能
第6堂 節奏跑 + 技術調整
第7堂 間歇跑 + 體能
第8堂 2.4km test + 里數跑 + 體能

報名

成為會員: https://hnr.hk/hnr-membership/

經已截止

教練 徐滙宗

 • 美國一級田徑教練
 • 中國香港體適能總會 體適能基礎證書
 • 香港高等教育科技學院 運動教練學 學士學位
 • 美國國家健美及體適能學院 運動按摩課程 證書
 • 美國國家健美及體適能學院 伸展教練
 • 撰寫《跑遊》一書
 • 個人最佳成績
  • 10公里 36分58秒
  • 半馬拉松 1小時20分
  • 馬拉松 3小時09分
  • 100公里越野賽 17小時06分 (HK100 Flex)
 • 海外經驗
  • 24日1000公里台灣環島跑
  • 12日800公里日本四國單車遊
  • 7日300公里沖繩環島跑
  • 7小時武嶺54公里速登
  • 4日200公里濟州環島跑
  • 5日150公里西貢祟真領隊環島跑
首頁 > 活動及比賽 Events and Races > [HNR #10公里入門訓練班] 九龍仔公園 2021.4-6月