Fitz > 活動及比賽 Events and Races > HNR #10公里入門訓練班 跑馬地 2021.7-8月

繼星期六小西灣運動場,HNR 終於落實港島第二落腳點,跑馬地遊樂場!

7月6日開始,逢星期二晚7:30-9:00,HNR 跑馬地10公里訓練班,啱晒港島收工想跑個步嘅你! 無論新手定係有經驗人士,都歡迎報名參加,無壓力下感受跑步樂趣!

對象

 1. 未曾參加過10公里比賽的跑步愛好者,或;
 2. 10公里時間介乎60-90分鐘,或;
 3. 剛剛開始跑步,對長跑有興趣。
 4. 進階學員可選擇 #持續進修跑步課程
 • 日期 (逢星期二,共8堂)
  • 7月6、13、20、27日
  • 8月3、10、17、24日
 • 時間: 晚上7:30至9:00
 • 地點: 跑馬地遊樂場
 • 費用
  • $600 / 8堂 (非HNR會員)
  • $480 / 8堂 (HNR會員)
 • 訓練周期: 8堂為一期
 • 上限: 40人

 

訓練目標

 1. 於2個月能夠由0公里至完成10公里
 2. 10公里時間推進至60分鐘內
 3. 由10公里至挑戰半馬拉松
 4. 以一個輕鬆的速度追到巴士 : )

訓練內容

 1. 技術調整 (針對個別學員)
 2. 間歇性訓練
 3. 個人訓練內容調整
 4. 體能訓練

*曾參加一期或以上的同學,在新一期會分成進階組,跑步技術改善佔比率會較高

第1堂 2.4km test (新生) / 間歇跑 + 技術 (舊生不用測試)
第2堂 間歇跑 + 里數跑
第3堂 間歇跑 + 里數跑
第4堂 節奏跑 + 技術調整
第5堂 間歇跑 + 體能
第6堂 節奏跑 + 技術調整
第7堂 間歇跑 + 體能
第8堂 2.4km test + 里數跑 + 體能

報名

成為會員: https://hnr.hk/hnr-membership/

經已截止

教練 李盛

 • 美國一級田徑教練
 • 渣打香港馬拉松2019 Sub-3 跑手
 • 香港高等教育科技學院 (THEi) 運動及康樂管理學士 (主修運動教練)
 • 撰寫《跑遊》一書
 •  個人最佳時間
  • 全馬 2:51:57
  • 半馬 1:20:22
  • 10公里 36:07

⮑ YAS BYKE 踩車保 保障全港所有單車可行走的公路,任何想踩車的地點都可受到保障,覆蓋更加全面! 作為 YAS 的合作夥伴,Fitz 讀者可享有限時1次 BYKE Pro 完整體驗! 把握機會為自己加添一份更全面的保障! 了解更多 BYKE Pro 詳情,請瀏覽此