Fitz > 運動 Sports > 極限運動 Extreme Sports > 17歲青年疑玩Parkour由天台墮樓亡,極限運動要搵命搏?
事發現場尖沙咀樂道36號的高空圖 圖: Google Map

8月15日下午有人向警方報案,指樂道36至50號華源大廈對開平台,有人從高處墮下,救護員到場後,當場證實男事主死亡。

警方指墮樓男子是一名17歲的中五學生,現場未見留有遺書,懷疑在附近天台玩極限運動 Parkour,失足意外墮樓。警方找到死者兩名同行朋友,將作進一步調查。在有調查結果前,大家暫不應對妄下判斷。

Parkour 並不鼓勵盲目挑戰

Parkour 在國際上甚受歡迎

Parkour (中文稱為飛躍道或跑酷) 於1980年代末由法國人所創,2001年電影 《Yamakasi》(港譯《因咩差事跳跳跳》) 令這運動在國際間流行。Parkour 玩家以跳躍、跑動等方式,跨越眼前障礙,以求走出生活的舒適區

Parkour 甚至列入不少國家的體育課,鼓勵學生在安全之下挑戰自己。

Parkour 相當重視日常訓練,外國就有 Parkour 訓練場,有齊安全設備。

與其他運動一樣,Parkour 鼓勵運動員突破極限,但同時仍注意運動員安全。負責任的 Parkour 會重視日常訓練,更重視事前規劃及準備。Parkour 運動員 Leon 對這運動有以下描述:

「其實危險嘅並唔係運動本身,而係參與者。當你唔知道自己能力去到邊,又或者明知自己能力唔夠,係都要勉強,咁咪出事囉。姐係咩呀? 姐係不自量力呀。但係呢刻冇能力去做唔代表放棄,而係代表要加強訓練,裝備自己,有思考、反思同按步就班咁去訓練,迎接新挑戰。」(見 《[Parkour] 危險的謬誤》)

2018年英國 Parkour團體 Storror,到尖沙咀屋頂進行拍攝。

新聞來源: am730