Fitz > 運動 Sports > 健身 Fitness > 最新玩新娘項目:「40公斤槓鈴」新娘舉到幾多下?

大陸近日有短片熱爆網絡,內容係山東煙台市一個婚禮玩新娘環節。親友要新娘接受嘅大挑戰,並唔係做掌上壓,或者唔用手食香蕉咁小兒科,而係要佢展示體能: 孭起一個40公斤重槓鈴做深蹲! 點知呢位姓曲嘅新娘,二話不說即場著住裙褂一口氣做咗20下,贏得親友2000人民幣注碼。

原來新娘一向玩開健身,仲話自己呢段時間顧住籌備婚禮,無乜都操過,最盡做到20下,覺得自己弱咗少少喎。

近年內地婚禮都有股「虐待」新娘嘅惡習,有啲甚至以搞氣氛為名,性騷擾為實,甚至伴娘姊妹都唔放過。而家做下健康運動都算係一股清泉,值得鼓勵。

資料: 新浪網