Fitz > 運動 Sports > 行山 Hiking > [揹水一戰2017] 賽前準備之竹籃篇

 

為準備第一次的揹水一戰,上星期去咗試路,今個星期就當然要試埋個竹籃啦!竹籃改裝方面,都係參考網上各位前輩的建議,用俗稱”豬腸”的冷氣喉加厚肩帶。去超級市場買水的一刻,完全唔知道4.5升水係咁大支同咁重,開始有點擔心如何揹住佢走15K。好喇!萬事俱備,一揹上身,因為個籃夠貼身,感覺都okay,沒有想象中咁重。這個是錯誤示範,如果想支水再”坐”得穩固D,可以”攝”D物件落去,但應該”攝”係外邊等支水貼近自己 (雖然理論是這樣,但其實我覺得沒有太大分別。我知道大會的facebook也有video教跑手處理這個問題,大家可以參考一下)。

落到街隨心跑一跑,就是因為加了4.5升水的重量,覺得對腳明顯負荷大了很多,跑一陣已經覺累,於是轉步行,但原來心急的急步行也是很累的,結果又試返慢跑。慢跑1K大慨需時6:20,而急步1K大慨需時9:30,這個時間主要是以平路計。竹籃方面,因不是快跑所以竹籃的擺動不大,但因為加厚了肩帶,擺手總試怪怪的。期間跑上了一條約300米的斜路,背部的軟墊開始走位,因此弄得腰部不太舒服,可能要加厚一點這部分又還是扎實一點比較好。另外又因為之前跑山賽時,揹著袋跑而搞到件跑衫接起晒,所以今次又特意試穿戰衣,同時又試一試揹籃著背心是否可行,結果通通都okay。

如是者是次試籃玩咗一半路程,即7.5K,用了大約一小時,所以我們決定將以兩小時為目標!大家又準備成點呢?希望當日大家玩得開心之餘又有好成績啦!Fighting!~

Cores Athletic Union (CAU跑會) Facebook專頁

揹水一戰2017大會網頁

Fitz.hk為揹水一戰2017媒體伙伴

更多:
Fitz.hk Facebook專頁
[揹水一戰] 賽前準備之路線篇 (15公里)
[揹水一戰2017] 關於水的12個事實
Fitz Hiking 行山


文章為作者意見,不代表Fitz立場。
歡迎投稿: https://fitz.hk/contribute/