Fitz > 運動 Sports > 行山 Hiking > 雲南500公里越野賽跑足8日,一人中途失溫喪命

大陸近年越野賽發展蓬勃,唔少賽事得到大型品牌贊助,更取得國際認可。不過,雲南舉辦嘅 iTRA 賽事「烏蒙山超級越野賽」,就有選手中途喪命,令賽事蒙上陰影。

500公里山區難以救援

「烏蒙山超級越野賽」分為330公里、450公里及500公里組別,當中500公里更屬於全中國最長距離賽事,限時200小時,大約8.3日。賽道要越穿雲南山區,以及雲貴川三省河川大峽谷,總爬升超過20,000公呎,100%路況屬於原始山徑,正價報名費高達人民幣19,999,參加名額只限60名。

按圖放大

今年賽事於5月1日展開,至5月4日,一名楊姓選手早上10:00時被發現出現失溫徵狀,有幻覺和「安然入睡」。大會聲稱及時到現場搶救,但由於遇上山泥傾瀉,擋住前往醫院嘅道路,至下午4時傷者去世。

按圖放大

事發後有人發現當局聲明矛盾重重,質疑救援人員嘅做法。最明顯就係,明明知道傷者係「失溫徵狀」,但竟然判定佢係「安然入睡」,質疑因為救援人員誤判而延誤救治。(失溫其中一個症狀係昏昏入睡。)

事實上,睇返賽事路線涉及範圍甚廣,山徑難行,係咪每一段路都有足夠救援人員候命? 沿途嘅醫療設施又係咪足夠呢? 呢次意外,確實令唔少有意參加大陸山賽嘅跑友蒙上陰影。而 iTRA 等國際認可機構,亦需要全面檢討呢類山賽嘅安全情況。

資料: 微博


⮑ YAS BYKE 踩車保 保障全港所有單車可行走的公路,任何想踩車的地點都可受到保障,覆蓋更加全面! 作為 YAS 的合作夥伴,Fitz 讀者可享有限時1次 BYKE Pro 完整體驗! 把握機會為自己加添一份更全面的保障! 了解更多 BYKE Pro 詳情,請瀏覽此