Fitz > 運動 Sports > 跑步 Running > [刷新半馬世界紀錄] 肯雅 Geoffrey Kamworor 分段時間嚇死人
圖: Copenhagen Half Marathon

26歲肯雅強人 Geoffrey Kamworor,於周日在丹麥哥本哈根半馬賽 Copenhagen Half Marathon 大破紀錄。

Kamworor 以強勢姿態跑足全程21.0975公里,時間為58分01秒,佢每五公里嘅分段時間完全展示實力:

  • 5公里: 13:53  (處於領先團體之中)
  • 10公里: 13:41 (總時間27:34,開始突圍而出,個人表演時間)
  • 15公里: 13:31 (總時間41:05,為世界最佳時間。37分鐘左右落大雨)
  • 20公里: 13:56 (總時間55:00)
  • 半馬: 58:01
5km分段pacing,全部2字頭。

這是 Kamworor 自2014年以來,除咗國際田徑錦標賽以外,第一場參加嘅半馬比賽。佢計劃呢一年會參加三場半馬比賽,目標係要推前 Abraham Kiptum 喺舊年創下嘅世界紀錄。

不過,Kamworor 喺第一場比賽已經達成目標,仲將紀錄推前17秒。

哥本哈根賽事雖然中途有雨,但仍然阻止唔到 Kamworor 破紀錄,嚟緊兩場半馬,Kamworor 極有可能繼續將紀錄改寫!

圖: Copenhagen Half Marathon

資料: IAAF Copenhagen Half Marathon

Fitz連結: https://fitz.hk/?p=125426


⮑ YAS HYKE 行山保 保障範圍涵蓋全港所有山野及行山徑,5程僅需$75 (Fitz 讀者優惠$50/5程),便享有意外醫療、財物以及身故賠償等保障,合共保額超過HK$300,000。