Fitz > 運動 Sports > 跑步 Running > [挑戰極限] 英國前軍官 拉1500公斤汽車完成全馬

很久很久以前,當大家晚飯仲係睇住CCTVB嘅年代,電視節目《歡樂滿東華》係城中大事,其中有環節由著名藝人玩雜技,無記錯有次要周潤發 (定係劉德華?) 徒手拉郁一部私家車。

拉郁部車可能唔係咩大不了,不過英國前軍官 Max Glover 仲厲害。佢唔止拉郁一部私家車,仲要拉住行足全馬距離 (42.195公里)。

其實,Max 係喺英格蘭東部嘅 Leicestershire 舉行一項慈善活動 Car Pull Marathon,為器官捐贈計劃籌款。佢要拉住一部重量達1.7噸 (約1,500公斤) 嘅 BMW 5系私家車,行足42公里。結果,呢42公里路,足足行咗21小時,籌到2,000英磅 (約港幣18,916)。

Max之所以咁辛苦籌款,係因為佢老友早排因病要移稙兩邊肺。佢受呢件事啟發,希望幫到更多人。而呢個活動之後,佢已經計劃下次嘅挑戰,不過詳情佢點都唔肯講。

資料: BBC

Fitz連結: https://fitz.hk/?p=124055


⮑ YAS HYKE 行山保 保障範圍涵蓋全港所有山野及行山徑,5程僅需$75 (Fitz 讀者優惠$50/5程),便享有意外醫療、財物以及身故賠償等保障,合共保額超過HK$300,000。