Fitz > 運動 Sports > 跑步 Running > [渣馬備戰] 倒數5天的溫馨提示

渣打香港馬拉松倒數10天溫馨提示:了解賽道/賽道預演

所謂知己知彼,百戰百勝,訓練了一段日子,對自己的強弱項也應了解,雖說跑步沒捷徑,一切反映在勤力與否,但每條賽道也不一樣,如能預先了解那段上斜、落斜、當風、闊窄、難跑、易走等,制定速度分配,擬定策略,可能影響你PB,或者跑得順暢與否。

去年渣打香港馬拉松起跑後大約3-4公里改跑市區賽道,由尖沙咀彌敦道至旺角,再轉入西九龍公路,獲得外界認同,根據官網地圖及資料,今屆渣馬青馬大橋路段會縮短400米,將在彌敦道北行方向補回,其餘路線跟去年大致相同。路線:(取自《香港馬拉松 2017 十八區區議會資料文件》)

圖片來源: 渣打香港馬拉松大會網站
  • 全程馬拉松
    尖沙咀彌敦道(近美麗華酒店) 甘肅街以南的彌敦道 甘肅街以北的彌敦道(北行) 亞皆老街 櫻桃街(西行) 連翔道(南行) 西九龍公路(南行) 昂船灣高架道(九龍方向) 昂船洲大橋(九龍方向) 青衣東高架道(九龍方向) 南灣隧道(九龍方向) 青衣西高架道(九龍方向) 青馬大橋下行支路(九龍方向) 汀九橋(南行) 長青隧道 (九龍方向) 青葵公路(南行) 西九龍公路(南行) 西區海底隧道(南行管道) 干諾道天橋(東行) 民寶街 民耀街(南行) 龍和道(東行) 分域碼頭街(東行) 會議(東行) 鴻興道 馬師道天橋 駱克道(東行) 波斯富街 軒尼詩道(東行) 怡和街(東行) 糖街 銅鑼灣維多利亞公園
圖片來源: 渣打香港馬拉松大會網站
  • 半程馬拉松
    尖沙咀彌敦道(近美麗華酒店) 甘肅街以南的彌敦道 甘肅街以北的彌敦道(北行) 4 亞皆老街 櫻桃街(西行) 連翔道(南行) 3 號幹線出口 3 青葵公路(南行) 回點( 3 號幹線出口 4A) 青葵公路(南行) 西九龍公路(南行) 西區海底隧道(行管道) 干諾道天橋(東行) 民寶街 民耀街(南行) 龍和道(東行) 分域碼頭(東行) 會議道(東行) 鴻興道 馬師道天橋 駱克道(東行) 波斯富街 軒尼詩道(東行) 怡和街(東行) 糖街 銅鑼灣維多利亞公園
圖片來源: 渣打香港馬拉松大會網站
  • 10公里
    東區走廊(東行線-城市花園對出) – 折回點(筲箕灣) – 東區走廊(西行線) – 維園 道(西行線) – 銅鑼灣天橋(出口往告士打道西行) – 告士打道(南行線) – 銅鑼灣 維多利亞公園

要更詳盡了解賽道,可參閱 [渣馬備戰] 渣打馬拉松2017 路線探究 (全馬及半馬)

CC Physical Fitness Channel Facebook專頁

編按:歡迎大家 like 及 share 此 post,等更多跑手睇到,人人PB過終點!

更多:
Fitz.hk Facebook專頁
渣馬專區@Fitz.hk
[渣馬備戰] 2016渣打馬拉松路線探究
[渣馬備戰] 10K寄存行李多規距
[渣馬備戰] 半馬全馬寄存行李安排
我的渣馬半馬攻略
[email protected]
渣馬專區@Fitz.hk


文章為作者意見,不代表Fitz立場。
歡迎投稿: https://fitz.hk/contribute/