Fitz > 生活 Life > 內地大學飯堂月餅好堅硬,開合桃耷釘乜都得

大陸嘅大學飯堂充斥劣食,時有所聞。過去有飯堂推「泡椒芒果」、「水果燉雞」及「油酥甘蔗」,聽到都想作嘔。而山東大學飯堂派畀學生嘅月餅,更被評為「劣食之冠」,因為月餅嘅堅硬度有100%,想食都食唔到。

飯堂為求控制成本,維持平價學生餐,學生忍得就忍。不過山東呢間大學為咗應節,呢兩年都會向學生派月餅。最出名就係「夠硬淨」,今年嘅學生就爭相拍片,測試月餅硬度。

佢哋用月餅嚟開合桃、耷釘,全部無問題,最後有人用鐵槌試圖將月餅打爛,鐵槌亦無佢符 (短片)。學生想食嘅話,唯有用熱水浸淋先放得入口。

大學飯堂拍片解釋,話佢哋係山東人,未掌握廣式月餅做法,又話時間倉促,月餅未夠時間「放油」。不過咁多年嚟嘅月餅都咁硬,絕對唔係一時製作上出錯,佢哋解釋應該無咩人會接受。

資料: 自由時報