Fitz > 生活 Life > [香港山女] 送禮都可以減廢

年三十大家都趕住辦年貨,聽日就去開開心心拜年啦!但希望大家都盡量減少買大型包裝的賀年禮品(明白有時對住長輩確好難做到…),什至可以同親友建議平輩唔洗買來買去、交換「禮」(廢)物吧!我都有時遇到哩個情況,又唔知對方鍾意乜嘢,於是為免兩手 FING FING 帶梳蕉去拜年,就求其在超市買點嘢去拜年… 然後為了不失體面又會選一些睇落好大盒的禮盒….

有時甚至要將收到的禮盒又再拎去第二度拜年用添呢

與其要咁做,山女細細膽呼籲(唔知會唔會畀長輩睇到鬧鬼我…),大家不如今年就取消交換「禮」物啦!如果無可避免,就盡量揀少包裝的,例如生果,好味又實際!怕唔夠體面,咪揀D好好味又貴點(平時自己都唔捨得買嚟食既)囉!

回想起,以前老一輩都好鍾意買幾個橙或蘋果就去拜年,哩個做法真係充滿智慧!香港山女 Mountain Girl HK Facebook 專頁

原文載於 香港山女個人網誌

更多:
Fitz.hk Facebook專頁
「舊衣回收」回到堆填區?
[一幅圖睇晒] 郊野垃圾分解時間
垃圾佬日記
清不盡的郊野垃圾
Fitz.hk Hiking 行山


文章為作者意見,不代表Fitz立場。
歡迎投稿: http://fitz.hk/contribute/
⮑ YAS HYKE 行山保 保障範圍涵蓋全港所有山野及行山徑,5程僅需$75 (Fitz 讀者優惠$50/5程),便享有意外醫療、財物以及身故賠償等保障,合共保額超過HK$300,000。