Fitz > 運動 Sports > 行山 Hiking > [學好廣東話] 北潭凹 鉛礦坳 咁都有得拗?

[學好廣東話] 北潭凹 鉛礦坳 咁都有得拗fBen Sir喺電視講鹹片名學廣東話,其實好多香港地名,都保留唔少廣東話嘅特點,大家不妨讀地名學廣東話啦。

首先問下,究竟北潭凹嘅「凹」字,同鉛礦坳嘅「坳」,邊個先係堅嘢?呢筆唔講住,我哋講埋其他香港嘅古怪地名。

[學好廣東話] 北潭凹 鉛礦坳 咁都有得拗 4
著名地點:鶴藪
讀音:鬥
意思:密生雜草的湖澤、沼澤。
大家行過鶴藪,又係咪見到好多雜草呢?

紅圈就係老虎笏,形狀狹長。
紅圈就係老虎笏,形狀狹長。


著名地點:掃管笏、老虎笏(近大尾篤)
讀音:忽
意思:古代君臣朝會時手中所拿的狹長板子,上面可以記事。依呢個意思,就將一啲又長,又有少少彎曲嘅海灣,引申叫做「笏」。可惜嘅係,掃管笏嘅海灣已經填咗海做黃金海岸同黃金泳灘,地貌大變,都睇唔返原本形狀。不過從老虎笏,仲可以發現狹長形狀。

[學好廣東話] 北潭凹 鉛礦坳 咁都有得拗 6
著名地點:禾輋、坪輋
讀音:斜
意思:同「斜」相通,指平原上有暗斜嘅地方。而家嘅禾輋邨,斜坡上面咪就係穗禾苑;坪輋上面就係禾徑山。

索罟灣對出嘅海灣,真係似一個漁網。
索罟灣對出嘅海灣,真係似一個漁網。


著名地點:索罟灣 (南丫島)
讀音:古 (唔好讀孤,錯架)
意思:捕魚漁網。索罟灣個「索」字,指索緊。索罟灣,即係呢到好似一個索緊咗嘅漁網。地名有埋形像,絕非而家啲樓盤名可比!

同樣係政府路牌,但竟然有唔同寫法。
同樣係政府路牌,但竟然有唔同寫法。


著名地點:鉛礦坳、荃錦坳
讀者:拗
意思:兩座山中間凹咗落去嘅地方。

[學好廣東話] 北潭凹 鉛礦坳 咁都有得拗 3咁北潭凹個「凹」,又同「坳」有咩分別呢?

「凹」字,古時有「山坳」嘅意思,亦有寫成「山凹」。不過,根據台灣《國語辭典》,「凹」字喺而家已經無咗山坳呢個意思 (主要意思係凹陷)。反觀粵語,從語音上睇,仲保留凹同坳相通嘅特點。呢個,亦係粵語保留古代語言又一例證。

不過地名仲需要照顧大家使用習慣,所以,咪懶勁將鉛礦坳可寫成鉛礦凹,北潭凹寫成北潭坳,搞到大家搵錯地方就無謂。

保衛廣東話,就要認識下香港啲地名呀!

下次再講另外五個粵語地名。

資料來源:粵語審音配字庫國語辭典

更多:
Fitz.hk Facebook專頁
[唔係講笑] 43個香港趣怪地名
[大霧行山] SMS打卡出事搵到你
[行山友剋星] 石屎山徑一條都嫌多
Fitz Hiking 行山


文章為作者意見,不代表Fitz立場。
歡迎投稿: http://fitz.hk/contribute/
⮑ YAS BYKE 踩車保 保障全港所有單車可行走的公路,任何想踩車的地點都可受到保障,覆蓋更加全面! 作為 YAS 的合作夥伴,Fitz 讀者可享有限時1次 BYKE Pro 完整體驗! 把握機會為自己加添一份更全面的保障! 了解更多 BYKE Pro 詳情,請瀏覽此