Fitz > 運動 Sports > 行山 Hiking > [郁民轉載] 香港先生犯晒規 遊東平洲千層岩石!

 

其實在我們身邊,有好多奇珍異石,值得在假日時走到地質公園,看看這些以前被我們忽略的史前奇石,例如 東平洲千層岩石 。近日一眾「香港先生」亦都去到 東平洲千層岩石 拍宣傳短片,但過程犯晒規,大家記得唔好有樣學樣啊!

(短片採自Agnes Taylor)

錯誤一:喺石上亂跳

「香港先生」犯規遊 東平洲千層岩石 | 地質公園唔係咁睇架!圖片截自:https://youtu.be/jJGEiK790s0

錯誤二:攀爬石柱或岩石

大家要好好愛護地質公園啊!

「香港先生」犯規遊 東平洲千層岩石 | 地質公園唔係咁睇架!圖片截自:https://youtu.be/jJGEiK790s0

香港第一名岩「頁岩」

東平洲,其名稱由來是平洲位於香港最東面的海島,加上便於和坪洲分別,所以稱之為東平洲。東平洲的石頭有別於香港大部份地區的地質,以粉砂岩、白雲質粉砂岩、泥岩及燧石等沉積岩為主,一層層的岩石如同一本厚書,因此有「頁岩」之稱。

東平洲的頁岩被稱為「第一名岩」,每一層由 1 – 5mm 厚的粉砂岩和泥岩相疊而成,估計在 3 世紀或之前形成。專家指當時東平洲一帶是遠離陸地的鹽水湖泊,頁岩因缺氧、高鹽份和在靜止的水中長期沉積,令頁岩變成像千層糕的樣子。東平洲經常被海浪拍打,濺起的浪花非常壯觀,加入濺起的海水積在石縫間,在太陽照射下好像一面破裂的鏡子,影相非常好看。

「香港先生」犯規遊 東平洲千層岩石 | 地質公園唔係咁睇架!

登上東平洲的碼頭,船期不多,自己去的話要把握時間,否則無船返屋企。

「香港先生」犯規遊 東平洲千層岩石 | 地質公園唔係咁睇架!

東平洲的岸上鋪滿亂石,行起來有點吃力。

「香港先生」犯規遊 東平洲千層岩石 | 地質公園唔係咁睇架!

東平洲岸邊的頁岩,石面較平滑,走近時要小心。

>

「香港先生」犯規遊 東平洲千層岩石 | 地質公園唔係咁睇架!

層層的頁岩,好像一件件千層糕疊在岸邊。

「香港先生」犯規遊 東平洲千層岩石 | 地質公園唔係咁睇架!

石縫間的水影,好像一面面鏡子放在岸上。

「香港先生」犯規遊 東平洲千層岩石 | 地質公園唔係咁睇架!

再走近一點看,會發現頁岩上有水波紋,是水在岩石上蕩漾留下的痕跡。

「香港先生」犯規遊 東平洲千層岩石 | 地質公園唔係咁睇架!

原文載於 GOTrip,已獲授權轉載。

原文標題為《「香港先生」犯規遊 東平洲千層岩石 | 地質公園唔係咁睇架!》

更多:
Fitz.hk Facebook專頁
[每個人心中有座山] 香港大峽谷 菠蘿山
周末短遊新界群山 青山小峽谷
Fitz Hiking 行山

本文屬作者意見,不代表Fitz立場。