Fitz > 運動 Sports > 跑步 Running > 渣馬變兩橋四隧 青馬大橋跑隧道?
渣馬2015年嘅海報,以青馬橋面為背景。2017年,係咪要用隧道景?
渣馬2015年嘅海報,以青馬橋面為背景。2017年,係咪要用隧道景?

[更新2016/7/28:田總於Facebook專頁澄清,大會為了減少對東涌及機場往市區的交通影響,馬拉松賽道青馬橋路段將會縮短,跑手並不需要使用青馬橋下層管道。更多比賽最新資料,請留意8月29日公佈。]

渣馬變兩橋四隧 青馬大橋跑隧道_02

每年嘅香港渣打馬拉松,一眾跑友一路鬧一路報名,賽事就繼續一年又一年咁爆滿。而嚟緊一屆渣馬,可能又有兩大改動,一個已確認,一個就網上瘋傳緊:

  1. 比賽日期:舊年又話要避開二月份潮濕有雨嘅天氣,又話想喺過年前比賽,不過2017年又話要避開年尾維園嘅年宵,所以2017年改喺2月12日舉行。(已確認)
  2. 路線:根據《蘋果日報》報道,田總遞交區議會嘅文件,會將青馬大橋嘅橋面路線,改為跑入大橋嘅下層隧道,理由係避免影響市民云云。(待確認)

如果係真嘅話,大家繼續要喺初春多雨潮濕時節,跑一項要穿過4條焗束隧道嘅馬拉松比賽。

跑手尖沙咀起步後,上完昂船洲大橋條長命斜,捐過南灣隧道,然後隨即要捐過青馬大橋下層隧道;過咗汀九橋又要入長青隧道;最後,就係打大佬西隧了。改道後嘅渣馬,無咗靚景睇,又跑多咗隧道,簡直係參加者嘅毅力大考驗!

青馬大橋下層隧道實景:

作為跑友,大家又點睇呢個改動?如果成真,睇怕未來呢幾個月都有排講。不過,網上亦有跑友指出,呢份田總遞交區議會嘅文件,只係列明「青馬大橋下行支路(九龍方向)」(見下圖),並無提及「下層隧道」。咁即係點?睇怕都要等田總解畫嘞。

渣馬變兩橋四隧 青馬大橋跑隧道_05
取自油尖旺區議會第93/2016號文件
呢張相睇怕成為歷史圖片。
呢張相可能要成為歷史圖片。

更多:
Fitz.hk Facebook專頁
香港長跑行山比賽
[香港的馬拉松] 全馬 半馬 及 超馬
何謂「高質素」長跑比賽?
Fitz Running 跑步


⮑ YAS HYKE 行山保 保障範圍涵蓋全港所有山野及行山徑,5程僅需$75 (Fitz 讀者優惠$50/5程),便享有意外醫療、財物以及身故賠償等保障,合共保額超過HK$300,000。