Fitz > 運動 Sports > 跑步 Running > 立陶宛跑手單場連破100英里/12小時超馬世界紀錄

立陶宛超馬運動員 Aleksandr Sorokin,喺英格蘭嘅 Centurion Running Track 100 miles 比賽中,一口氣打破兩項超馬世界紀錄。他唔單止刷新100英里世界紀錄,以11小時14分56秒打破舊紀錄11小時19分18秒;而且12小時完成170.309公里 (舊紀錄168.7928公里),成為現今世上最強超馬跑手。

呢場挑戰賽,於4月24日喺英國肯特郡舉行,只邀請15名精英運動員參賽。Aleksandr 嘅分段情況係:

  • 首50公里分段: 3:25:38,平均配速4分07秒/公里
  • 50-100公里分段: 5:32:01,平均配速4分07秒/公里
  • 100-150分段: 6:54:25,平均配速4分08秒/公里
  • 整理平均配速: 4分14秒/公里

資料: iRunFar


⮑ YAS BYKE 踩車保 保障全港所有單車可行走的公路,任何想踩車的地點都可受到保障,覆蓋更加全面! 作為 YAS 的合作夥伴,Fitz 讀者可享有限時1次 BYKE Pro 完整體驗! 把握機會為自己加添一份更全面的保障! 了解更多 BYKE Pro 詳情,請瀏覽此