Fitz > 運動 Sports > 跑步 Running > 英國政府4月底舉行10公里測試賽,收集群眾活動數據

英國疫情近月開始穩定,確診數字大幅回落,由年初高峰每日超過50,000宗,跌至近來每日只有2,000宗,所以英國政府已著力研究舉辦大型群眾活動嘅可能。

英國政府宣佈,會透過舉辦倫敦馬拉松嘅營辦機構 London Marathon Events (LME),於4月24至25日舉行 “Reunion 10K” 共3場10公里賽事,以收集有關數據,用以制訂疫情後嘅大型活動措施。

Hatfield Park

呢3場10公里賽事,將於北倫敦嘅 Hatfield Park 舉行,每場會分別安排3000名參加者及觀眾3000人,所有參與者進場前都會先做檢測,以確保不具帶菌者。而3場比賽嘅安排都有所不同,以令所得數據更加全面。

負責嘅英國公共衛生局,會聯同當地市議會及多個組織,收集於大型活動時群眾流動嘅情況。而今次測試,亦會成為5月英格蘭足總杯決賽,會否容許觀眾入場嘅理據。

英格蘭足總杯,傳統上冠亞軍都要上溫布萊看台領獎及捧杯。

資料: Inside the Games


⮑ YAS HYKE 行山保 保障範圍涵蓋全港所有山野及行山徑,5程僅需$75 (Fitz 讀者優惠$50/5程),便享有意外醫療、財物以及身故賠償等保障,合共保額超過HK$300,000。