Fitz > 生活 Life > [年又過年] 一幅圖睇晒全港年宵市場
今晚提早行花市 1
圖片來源: TopFun http://top-fun.com.hk/

WhatsApp勁傳一幅「全港15個年宵市場」路線圖。有晒位置以及攤檔數目,一目了然。最好嘅係,話畀大家知各個花市已經喺噚日開幕。

全港15個花市,講規模一定係維園,不過亦唔好睇少啲地區嘅花市,佢哋檔口可能少啲,不過反而更有特色。好似長沙灣花市因為近深水埗黃金商場,往年都有一兩檔賣特平電腦產品;而元朗花市又有唔少附近嘅農場蜂場喺嗰度開檔,可以買到新鮮嘅士多啤梨同埋蜂蜜。

值得一提嘅係,因為出年農曆新年較早(年初一係1月28日),渣馬2017將會延至2月12日舉行,原因係要避免同工展會同年宵爭維園期。

100毛維園攤檔,極受擁躉關注 (來源: 林日A Facebook)
100毛維園攤檔 (來源: 林日曦 Facebook)

更多
Fitz.hk Facebook專頁
[猴年天氣預報] 曬住太陽睇櫻花
Fitz Life 生活