29.7 C
Hong kong
星期三, 3 6 月, 2020

長跑懶鬼

長跑懶鬼
3 Posts 0 留言
跑左十年,最懶練習但係又鍾意比賽,無論山賽定路賽,由十公里到一百公里都跑過,搞到周身傷,唯有止痛藥上場。目標係練最少但係又可以跑得快。