22 C
Hong kong
星期日, 十一月 28, 2021

阿倫.史密夫

3 Posts 0 留言
曾經有一份至真既愛情擺係我面前,但係我冇去珍惜, 到冇左既時候先至後悔莫及,塵世間最痛苦莫過於此。 如果個天可以俾機會我番轉頭既話,我會同佢講我愛佢,如果係都要係呢份愛加上一個期限,我希望係一萬年。 (係佢講唔係我講)