Fitz > 活動及比賽 Events and Races > 民間團體組行山團第三站 | 香港島太平山

獅子山精神隊 shall we walk 快閃派襟章活動第二站又完成,繼續多謝 Fitz 發佈活動消息,大家都好心急想知下次幾時呢……好,公佈第三站之前就回顧一下先。先多謝咁多朋友一早喺度等,今次仲有唔少朋友可以一齊行完青山,而沿途我地仲見到一對小朋友姐弟跟爸爸上青山,真係非常強勁兼滿足。

行山團第三站: 太平山

建議路線係 龍虎山晨運徑,景點包括:

  • 松林砲台歷史徑
  • 盧吉道
  • 山頂花園

襟章派發地點:龍虎山環境教育中心 正門附近

日期: 3/12 (星期六)
時間: 14:00 準時開始派 (今次仲有啲朋友送多樣贈品俾襟章得獎著)

報名方法

電郵去 [email protected] 預留限額(額滿會通知大家),但逾時就無得補發,盡量希望做到預留同即場參加嘅兩班人都拎到。

另外希望大家post 你襟章上網可以 tag 返 FITZ 同 獅子山精神隊 嘅 IG (lion rock spirit team)  ,等我地可以睇吓你個笑容呀。