Fitz > 活動及比賽 Events and Races > 獅子山精神隊.Lion Rock Shall We Walk 虛擬行山活動正式開始

瞓唔著、多嘢諗? 留喺度定移民? 做香港人真係好頭痕……唔俾聚人,咁咪上山游行囉。獅子山精神隊繼續鼓勵新手上路,如果唔開心,潛入大自然,好過搵藥食,所以我地會推出「行你屋企後山」計劃。

為咗鼓勵你做個小隊長,多多帶新朋友行山,自發行山群組「獅子山精神隊」會送最先完成四徑加屋企後山五條路線嘅朋友,頭一百位每人免費有一套襟章。

青山圖由得獎者 irene 提供

換領方法

  1. 五條路線嘅GPS圖 (每條分別過10km)
  2. 最高點至少三個人嘅合照
  3. 五張相都有你個樣,你就可以得到一套五個襟章
  4. 參加者的”屋企後山路線圖”刊登於 精神隊IGFacebook上,將額外免費獲得獅子山精神隊2021隊章乙個

同場我地公佈之前參加設計比賽嘅得獎者:係由設計以「青山」作為屋企後山做主題嘅 Irene,以下係訪問內容

獅: 點解會參加呢個比賽? 點解會揀青山做主題? 你喺青山呢個地方有無發生過任何小故事?

  • Irene: 其實今次係一個無心插柳嘅故事,事源係我哥哥發現呢個比賽先,佢住屯門所以打算以青山做主題,手繪咗張草圖叫我出個電腦繪圖版,當時我誤會當晚截止投稿所以憑佢張草圖加上我地一齊行過青山嘅印象當晚極速完成作品後,發現因為從我嘅視角出發設計出嚟效果同佢草圖原意有d差距,所以最終用自己名義投稿

獅: 可唔可以講吓你嘅設計理念係點?

  • Irene: 設計方面除咗青山我將第二個重點放喺涼亭身上,我覺得香港嘅山脈同涼亭有一個不可分割嘅關係,呢個亦係香港行山特色,無論大小山脈都會有個涼亭 (不論官方或民間自製) 為行山人士提供歇腳聚點,有時大家會互相交換路線資料,有時會互相請食生果補充體力,涼亭就係有呢種魔力凝聚各式各樣的上山人士。

獅: 你點理解「屋企後山」呢四個字?

「屋企後山」比我感覺係一個喘息嘅地方,唔需要特別計劃隨時上山抖啖新鮮空氣,所有煩惱都可以暫時放下。可唔可以介紹吓你自己? 你鐘意大自然嘛? 平時有無行山習慣?

  • Irene: 我係一個鍾意戶外活動接觸大自然嘅人,好慶幸自己係一個香港人因為香港真係好靚,無論港島、新界、九龍嘅山徑喺交通上可能只要花一小時就到達起點可以出發行山,比起其他國家方便得多,所以平時一有時間都會約朋友一齊行山。

獅: 你希望透過呢個實體襟章俾到參加者咩感覺?

Irene: 今次比賽其他參賽作品都好有創意,令我對佢哋心目中嘅後山有另一個睇法,所以我同樣希望別人能夠透過我嘅作品引起興趣想去行一行,大家有緣山上見。

Lion Rock Shall We Walk 虛擬行山活動詳情

  1. 路線及參加方法,可詳閱 Lion Rock Shall we walk 網頁
  2. 上載電子路線紀錄截圖及打卡位置合照
  3. 遞交報名費 HKD $100 (已含運費)

***為了鼓勵你做個小隊長,多多帶新朋友行山,
精神隊會開放頭一百位最先完成四徑 &屋企後山五條路線的朋友,
每人可免費獲贈一套4款襟章。

參加者的”屋企後山路線圖”刊登於精神隊IGFacebook上,將額外免費獲得獅子山精神隊2021隊章乙個 (頭100名)