Fitz > 裝備 Gear > [戶外煮食神器] 無煙無火淥個公仔面!

上回介紹過一啲戶外煮食嘅食譜 (《[情人節之選] 星光下的DIY晚餐》),有人隨即回應話:「去郊外煮嘢食又要拎爐,又要拎氣,又要拎火機,又要拎cookset,一年都去唔到一次旅行咪好浪費?」Ok, fine. 古語有云:「痛苦得來嘅果實會特別甘甜!」不過如果堅持要捨難取易,咁都有辦法解決。

呢款叫Cook Out煮食裝置係韓國製造,只需要加啲水,就可以發熱,10分鐘煲滾一pan水,可以用嚟淥一個即食麵。

根據網上解說,佢嘅原理係將一包俗稱為「生石灰」嘅化學物,加水之後,就可以產生97度嘅溫度,足夠用嚟焗熟一個即食麵,或者加熱一罐罐頭湯。

成套傢生(連餐盒、生石灰) 大概賣五百蚊港幣

成套傢生就包括呢啲嘢
成套傢生就包括呢啲嘢

不過,有神人級師兄,就自己去化工原料舖買「生石灰」,自製無火煮食神器,仲聲稱可以煮到飯!具體點整,我未見過,我真係未見過。而且呢啲生石灰可以好危險,大家都係唔好亂試。

示範短片:

更多:
Fitz.hk Facebook專頁
[情人節之選] 星光下的DIY晚餐
[水煮蛋] Jamie Oliver快煮秘技
4大車船直達的營地
Fitz.hk Life生活


文章為作者意見,不代表Fitz立場。
歡迎投稿: http://fitz.hk/contribute/