Fitz > 裝備 Gear > 跑步機溝埋單車係乜?

跑步機單車 加拿大單車生產商Bicycle Forest,設計咗呢款叫Treadmill Bike嘅物體。唔知公司老闆係咪受星爺嘅瀨尿牛丸,定係風筒型嘅鬚刨影響,總之佢結合咗單車同跑步機於一身。

根據公司網站所講,呢款「單車」設計目的,係畀大家出街嘅時候,都可以享受喺跑步機跑步嘅好處:既唔會整污糟雙腳(?!),又可以作出街買嘢嘅交通工具。睇佢哋嘅示範片段,仲可以落樓梯上巴士,認真多功能。而呢款單車仲未有得賣,喺研發階段喎。

跑步機單車不過,唔理佢係咪生產商嘅綽頭,佢嘅設計又真係幾鬼死有喜劇感喎。

[vsw id=”reyt3uiQqI8″ source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]

 資料:bikeforest.com

更多:
指揮燈上身嘅單車背心
終極吸震彈弓跑鞋
Fitz裝備文章