Fitz > 裝備 Gear > [Salomon Index.01] 100%可回收環保跑鞋

Salomon 發佈最新環保跑鞋 Index.01,生產商聲稱跑鞋絕對係100%可回收,環保之餘亦講求舒適及實用。

可持續發展概念

Salomon 話 Index.01 由佢哋嘅位於法國阿爾卑斯山嘅設計中心,進行咗三年開發,跑鞋最大賣點係每個部份都可以重複使用,實踐可持續發展概念。

  • 鞋面由可回收聚酯製成
  • 新研發嘅縫線,同鞋面嘅物料一樣,方便回收再用
  • 鞋底泡沫只有單一物料 (TPU),並且可輕易磨碎,經加工後可製成滑雪靴
  • 跑鞋包裝符合現今嘅環保包裝方式,不會採用不必要嘅掛牌及填充物。
  • Salomon 會於全球多個地區設立回收中心,客戶可將損壞跑鞋寄到回收中心。回收中心會將跑鞋物料回拆,再製成其他產品,令跑鞋重生。

Index.01 重量為285克,定位為休閒運動鞋,但因其重量以及減震性能,亦可作路跑之用。跑鞋計劃於2021年春季上市,暫定售價為200美元 (約1550港幣)。

資料: Salomon IG