Fitz > 裝備 Gear > [Traveling Kuma 輕熟女旅行] 改善腰背痛 護脊產品work唔work?

話說我年幾前雨天行山跌親尾龍骨,之後好長時間無一晚訓得好的,不斷試唔同方法去減痛,試 Yoga 同 Pilates,又試腰封和按摩,不過可惜呢啲方法對我都無乜太大效用,直到治療師推介我用呢件英國設計的護脊產品,瞓上去清清涼涼勁舒服之餘 (夏天勁爽),最緊要係我覺得條脊骨終於正位了,肌肉得到放鬆! 仲要可以擺佢在屋企日日用,我足不出戶就可以幫到自己減痛不求人!

朋友見我用都好想知道多啲,因為佢真係唔大部,仲擺得落返工個手袋,所以我都唔介意拎出去俾佢地試用! 香港代理係治療師 Caroline,你地可以去 gravitylife.hk 搵好樂於幫人嘅佢去幫你地!

以上係同 Facebook 朋友 Share 的相: “Fixing my spine at home”

我見朋友有興趣,粗粗地整左條片介紹點用:

英國網上有其他 review,得閒研究下: 連結

改善背痛對於工作上要寫運動同旅遊稿嘅我黎講真係好重要,之前郁一郁都痛仲點做嘢? 預告一下,月底除左學詠春,仲會去廈門同家人旅遊 (我會練跑哦),之後8月30日仲會爬富士山 (已報名),想睇行程分享同酒店推介嘅話,就要留意我嘅動態啦!

Traveling Kuma 輕熟女旅行 Facebook專頁 

Fitz 連結: https://fitz.hk/?p=99252


更多:
Fitz Facebook 專頁
減肥,一定要用腦
[減肥修身] 中低強度做運動 消脂效果最理想?


文章為作者意見,不代表Fitz立場。
歡迎投稿: https://fitz.hk/contribute/