Fitz > 生活 Life > 俄羅斯研發運動口罩 人工肺過濾器可用48小時

俄羅斯最近成功研發一款高科技健身口罩,聲稱配戴者做運動時可輕鬆呼吸,口罩更可清洗重用,相當耐用。

有份研發嘅俄羅斯國家技術研發中心話,口罩以輕巧、舒適為賣點。令用家可以戴住跑步或健身,然後喺辦公室戴足全日都無問題。

表面上,呢個口罩同一般口罩分別唔大,不過口罩內部就有一系列高科技配件:

  1. 一層可清洗嘅橡膠膜,可抵抗_ _肺炎病毒
  2. 一個專業過濾器,功能近似醫院中嘅人工肺
  3. 6個傳感器,可監測呼吸嘅二氧化碳同氧氣濃度、用家嘅血氧飽和度、體溫,甚至是空氣質量、大氣壓力和濕度。

呢個口罩最耐可以戴48個鐘,限時過咗只要換過靜電過濾器就得。而家口罩已經搵咗運動員測試,售價尚未公佈。

資料: RT