Fitz > 生活 Life > [可怕病毒] 游完水雙腳會生釘

[可怕病毒] 游完水雙腳會生釘 1
可怕病毒令雙腳長出似鞋釘嘅毒瘡 (台灣蘋果日報圖片)
台灣有男子想操fit啲,成日去泳池操水。有一日,佢突然發現腳部有硬塊。再隔多一排,有硬塊嘅地方竟然生出一粒一粒類似鞋釘嘅肉瘤。唔單只腳痛,仲成日畀屋企人串:「游水啫,唔使著釘鞋呀嘛?」

疣嘅病毒一發作,通常會喺手腳生瘡。
疣嘅病毒一發作,通常會喺手腳生瘡。

醫生確診佢感染到一種叫疣嘅病毒。

  1. 病毒嘅感染力強,只要身體抵抗力下降,就可能大幅擴散。
  2. 疣嘅病毒潛伏時期達到四個月,不多時夏天游水感到病毒,到冬天先會發病。
  3. 疣病發時,會長出一至兩粒嘅毒瘡。通常會生喺手、腳。而呢位台灣男子生到似著住釘鞋,可說為異數。
  4. 治療方法就以接近200度嘅低溫氮,冷凍患處,嚴重患者要治療長達兩個月。
香港嘅游泳設備咁好,游完水沖個涼都好方便。
香港嘅游泳設備咁好,游完水沖個涼都好方便。

總之,無論發病以至治療,疣呢種病都會令人相當痛苦。要預防感染,游完水後記得沖涼,而身上有傷口嘅話,避免去泳池游水!

資料來源:台灣蘋果日報、維基百科

更多:
Fitz.hk Facebook專頁
[起水泡搞到Call救援!?] 潮濕天氣注意腳部護理
[唔好做殺手] 摸蜆破壞海洋生態
蚊滋仔下晝3點前最危險
Fitz 生活 Life


文章為作者意見,不代表Fitz立場。
歡迎投稿: http://fitz.hk/contribute/
⮑ YAS HYKE 行山保 保障範圍涵蓋全港所有山野及行山徑,5程僅需$75 (Fitz 讀者優惠$50/5程),便享有意外醫療、財物以及身故賠償等保障,合共保額超過HK$300,000。