Fitz > 生活 Life > 觀塘海濱新發展 興建13公里行人單車共融通道 連接啟德

發展局對觀塘海濱及啟德發展區,提出「多元組合」模式方案,包括計劃興建13公里長「行人單車共融通道」,目標於2年及4年後落成。

行人單車共融通道 天橋連接觀塘與啟德

呢條「行人單車共融通道」,以一條約13公里長嘅單車徑網絡貫通啟德車站廣場、啟德體育園、啟德河,並途經觀塘避風塘兩旁的海濱長廊,當中會興建一條600米長天橋,連接啟德跑道公園與觀塘海濱。值得留意係,行人同單車將使用共同空間,即係話如果依照發展局設計,呢條通道係唔會分開單車徑同行人路。

圖: 發展局

計劃將於今年年初,開始設計及實施研究,第一階段包括7.5公里長的共融通道,會於2023年落成;其餘5.5公里將於2025年以後落成。

2018年發展局於觀塘海濱試行共融通道,官員於公園行人路踩單車。圖: 發展局

發展局希望,共融通道除咗提供多啲活動空間畀當區居民,亦可紓緩觀塘嘅交通堵塞問題。

不過,日日塞車嘅駿業里同開源道,都係喺觀塘另一邊,呢條位於啟德嘅通道,又點解決交通問題呢?

資料: 明報


文章為作者意見,不代表Fitz立場。
歡迎投稿: http://fitz.hk/contribute/
⮑ YAS HYKE 行山保 保障範圍涵蓋全港所有山野及行山徑,5程僅需$75 (Fitz 讀者優惠$50/5程),便享有意外醫療、財物以及身故賠償等保障,合共保額超過HK$300,000。