Fitz > 新聞 News > 球賽保安員被鬧阻住地球轉,一怒之下舞王上身

早幾日美國一場美式足球賽,中場休息時啦啦隊如常入場表演,不過有位保安大叔好唔生性,企喺球場同觀眾之間,阻住演出。唔少觀眾睇唔到表演,大大力對住呢位保安員狂噓,有人甚至走落看台同保安員理論。

混亂之下,呢位被人話阻頭阻勢嘅保安員,竟然走入啦啦隊「舞王上身」,搞到球場氣氛相當熱烈。

事後,大家當然發現係一場戲,不過有認識保安員嘅網民力證,保安大叔確實係保安大叔,大學時做過 dancer,而家仲會做義工為弱勢社群表演。