Fitz > 新聞 News > 赤膊跑步「不文明」? 四川公園禁令惹爭執
被管理勸阻嘅赤膊男子

十年八年前,中國整治「光膀子」,禁止公眾場所赤膊光膀,以維護城市「文明形象」。當時唔少習慣喺夏天「打大赤肋」嘅大叔對措施相當反感,認為侵犯佢哋自由。估唔到咁多年之後,呢個紛爭依然存在。

投訴人

最近中國持續高溫,四川樂山市一個公園,有男子喺跑步時除低上衣,點知公園入面有大媽就覺得被冒犯,向公園管理員投訴。管理員引用公園禁止「袒胸露懷」規定,勸喻赤膊男子著返件衫。不過呢位男子情緒激動,與在場人士爭執。

公園規定

據官媒《新浪網》轉載報道,男子被朋友在勸導穿回上衣時,向公園管理員動武,更被指懷疑曾經喝酒,所以鬧事。報道並無解釋事主為何要酒後跑步,只交待了公園管理員報警了事,並認為事主應該注意言行。

資料: 新浪網