Fitz > 運動 Sports > 單車 Cycling > 全球單車供不應求 美國芝加哥單車失竊增50%

瘟疫症全球蔓延,令單車需求大幅飊升。一方面唔少人希望強身健體,選擇單車運動,另一方面公共交通工具成為播毒途徑,單車代步成為較為安全嘅出行方式。

不過,因為現今單車零件嚟自不同國家,全球疫情反覆令單車生產量不穩,出現供不應求。美國芝加哥一間單車店東主表示,佢哋疫情以來希望購入100部單車,但至今只係得十幾部可以推出市場。老闆話甚至話,佢哋有錢都搵唔到單車賣俾客人。

當單車奇貨可居之際,不法之徒就鋌而走險,偷竊二手單車再出售圖利。美國警方稱,單車失竊係呢段期間上升最快嘅罪案。芝加哥嘅單車失竊案件,由去年每月195宗,上升至今年每月208宗。而民間組織「失竊單車登記處」(Chicago Stolen Bike Registry) 今年10月收到嘅報告比去年同期增加48%。

成部單車偷唔到,零件都唔放過。

有芝加哥車友 Jack 話,單車被偷根本係避無可避,除非將單車鎖入屋,否則單車泊喺街已經預咗被人偷,而佢本人部單車,竟然係喺屋企後門被偷,非常無奈。

資料: Chicago Sun Times