Fitz > 運動 Sports > 單車 Cycling > 北角驚嚇意外 單車友捲巴士車底大命無恙

網上流傳短片,一部單車於北角英皇道皇都戲院對出,打算越線爬過一部行駛中嘅巴士,點知懷疑因為踩落電車軌「跣軚」,單車手在巴士車頭跌倒。好彩巴士車長閃避及時,未有釀成意外。

事後巴士司機落車視察,「大步檻過」嘅單車手自行起身並示意無大礙,最後坐上單車繼續行程。

巴士公司: 車長反應敏捷

香港01》引述新巴回覆,證實單車手並無受傷自行離去,其後車長亦有通知公司及報警,新巴並讚揚其反應敏捷。

事件連環圖

單踩至最右線
單車打算爬頭
疑踩落電車軌跣軚
單車倒下
巴士車長落車慰問,單車手示意無事,自行離開

網民: 踩單車做乜要搵命搏?

唔少網民都對呢單意外議論紛紛,而留言大多數指,單車手雖然未必犯交通規例,不過態度值得商榷:

  • 嗰到有4條行車線,單車無必要行到最右線啫
  • 最右線有電車軌,單車踩入去其實好危險
  • 雖然話巴士車速較慢,但應該慢唔過單車,單車讓巴士行先,咪唔會發生意外
  • 單車其實想點踩都得,不過要交牌費同埋買第三者保險先

事發位置

總之馬路上,踩單車又好,揸四個碌亦好,事事小心唔好逞強,都係避免意外正確態度。


⮑ YAS HYKE 行山保 保障範圍涵蓋全港所有山野及行山徑,5程僅需$75 (Fitz 讀者優惠$50/5程),便享有意外醫療、財物以及身故賠償等保障,合共保額超過HK$300,000。