Fitz > 運動 Sports > 單車 Cycling > 單車之極速傳說 超速一樣要扣分
警方圖片

《明報》報道: 警方針對馬路超速騎單車行為,星期日 (8日)於荃灣大帽山荃錦公路進行雷射槍偵速行動。新界南總區交通部執行及管制組人員以傳票檢控6名涉嫌超速行駛的騎單車者。

根據法例,超速罰則如下:

  • 比路面限速超過0-15公里 (即時速50公里路面達到51至65公里),罰款320,不扣分
  • 比限制超過16至30公里,罰款450,扣3分
  • 比限制超過31至45公里,罰款600,扣5分
  • 超速46公里以上: 至少扣10分。並要上庭,可被判即時停牌
荃錦公路

提醒大家,任何市民都受到 「違例駕駛記分」制度所規管。就算市民未有車牌,所記分數亦會被記錄低,一考到車牌就會自動「過戶」(除非有關扣分過咗兩年)。

單車之極速傳說

根據英國單車組織 Road-Bike.co.uk 研究,單車嘅平均速度大致可以咁分:

  • 初學者: 平均速度為12英里 (時速約19公里),絕大多數車手喺有限訓練下都可以達到呢個速度
  • 比較有經驗車手: 平均速度15-16英里 (時速約25公里)
  • 中等經驗: 平均約16-19英里 (時速約30公里)
  • 專業級選手: 平均約20-24英里/小時 (時速約38公里),環法單車賽平均時速約40公里。

有人會問,荃錦公路限速50公里,咁嗰啲被警察抄牌嘅,唔通係神級選手? 其實單車車速,受好多因素影響,除咗車手能力,仲包括坡度、風速、單車性能等。有好多平日踩開大帽山嘅車手都話,荃錦落斜一段,如果條件許可,要快過時速50公里唔係難事。

至於史上最快嘅單車車速,就係呢位由呢位 Denise Mueller-Korenek 創下。Denise 2018年喺美國鹽湖由超高速汽車破風,造出平均時速295公里嘅世界紀錄,比起民航客機喺地面上嘅速度更快!