Fitz > 運動 Sports > 單車 Cycling > [香港單車法例] 你拆咗轆未? 搭地鐵上巴士指定動作
荷蘭火車有單車卡,乘客可以輕輕鬆鬆推單車上火車,香港幾時可以?

香港對單車規限多多,其中最富爭議係拎單車搭巴士搭地鐵嘅限制。運輸署網站詳細列出各種交通工具嘅安排,都算一目了然。

單車搭地鐵

港鐵範圍可以好大,連車站外都係。

無論係東鐵線、西鐵線,以至觀塘線、港島線,通通都係依照香港鐵路附例(第556B章)第4A條:

 • 唔可以推住、或踩住單車進入港鐵範圍。所謂港鐵範圍,唔理係入閘前定入閘後,包括車站、進入港鐵站嘅道路範圍,同埋路軌範圍。
 • 可以推住部單車去搭地鐵,但單車「必須摺合單車以確保其符合運載行李的規定(即任何行李的長、闊、高總和不超過170厘米,而任何一面的長度不超過130厘米)」
 • 如果單車體積過大,就要拆前轆先得
 • 理論上,拆咗前轆後單車依然要符合行李嘅體積限制
 • 單車唔可以令乘客覺得滋擾
 • 推住部單車唔好搭扶手電梯,搭啦
 • 最好喺車頭車尾上車

單車上巴士

專利巴士係依照「公共巴士服務規例」(第230A章)第14條嘅限制:

 • 「總重量不超逾5公斤和總體積不超逾0.1立方米的一件或多件包裹」
 • 單車上車後唔可以霸佔坐位,包括輪椅位
 • 車長有最終決定權
2012年網上流傳的九巴內部通告   圖片來源: 15km.hk
 • 運輸署補充,新大嶼山巴士公司會因應實際情況「容許乘客攜帶單車進入公司轄下部份已備有行李架或放置行李位置的巴士」。不過單車要拆前轆,以及全程巴士只可運載一部單車。

單車坐渡輪

唯一一種容許單車直上直落嘅交通工具,不過都唔係條條航線得。大多數渡輪都會收取單車上船費。要踩單車上船,要查清楚先。

 • 港內渡輪航線
  • 北角—紅磡
  • 北角—九龍城
  • 北角—觀塘 (經啟德)
  • 西灣河—觀塘
  • 西灣河—三家村
  • 灣 仔-尖沙咀
 • 港外渡輪航線
  • 中環-愉景灣 (免費)
   中環—長洲
   中環—梅窩
   中環—坪洲
   中環—榕樹灣
   中環—索罟灣
   屯門-東涌-沙螺灣-大澳
   愉景灣—梅窩
   香港仔—北角村—榕樹灣
   香港仔—索罟灣
   坪洲—梅窩—芝麻灣—長洲
   馬灣—中環 (免費)
   馬灣—荃灣 (免費)
   長洲—香港仔
 • 街渡渡輪服務
  • 三家村—東龍島
  • 黄石碼頭—灣仔/赤徑
  • 香港仔/赤柱—蒲台島

車友反對拆轆

多年前有人推車喺九龍塘上東鐵,引發網民罵戰。如果有關方面嘅措施合乎人性,社會係咪要少啲爭執?

上地鐵要拆轆呢個措施實施多年,一直為單車友垢病。香港單車同盟多年前亦發表公開聲明,講出其中理據:

 1. 單車可以視為有兩個轆嘅行李,拆咗轆無得推,仲麻煩
 2. 拆轆後反而多咗件行李,仲唔方便
 3. 拆轆時會阻到其他人
 4. 拆轆後嘅單車難以控制
 5. 容易整壞單車
美國火車嘅單車專用卡

爭議仍然不斷,但一日未改法例,大家唯要繼續遵守法例啦。


⮑ YAS BYKE 踩車保 保障全港所有單車可行走的公路,任何想踩車的地點都可受到保障,覆蓋更加全面! 作為 YAS 的合作夥伴,Fitz 讀者可享有限時1次 BYKE Pro 完整體驗! 把握機會為自己加添一份更全面的保障! 了解更多 BYKE Pro 詳情,請瀏覽此