Fitz > 運動 Sports > 行山 Hiking > 台灣山火燒逾100小時,疑山客違規生火面臨天價賠償

5月16日,位於台灣南投縣嘅大水窟山發生大型山火,火場面積達52公頃,當局出動6隊消防員灌救。因現場位置偏遠,消防員要步行幾日先到達,大火焚燒超過100小時仍未撲熄。

經當局調查後,發現有五名登山客於大水窟山下「八通關杜鵑營地」違規生火,引發森林大火。

嘉義林管處表示,山火造成嘅傷害無法彌補。森林有唔少植物甚具價值,包括台灣二葉松、台灣鐵杉、臺灣冷杉、刺柏、玉山杜鵑及玉山箭竹等。呢啲植物焚毁後,未知幾時可以復原。

林管處並表示,如果證明山火係因為呢五名山客不當行為而引起,當局會向有關人士追討賠償。除咗上述甚具價值嘅植物,佢哋亦要賠償因撲滅山火而出動嘅人力物力,包括多次出動嘅直升機。至於金額幾多,當局話數額「難以估計」。

警方已向呢五名山客錄取口供,佢哋有無罪,使唔使賠錢,就要等法庭判決。

資料: 聯合新聞網


文章為作者意見,不代表Fitz立場。
歡迎投稿: http://fitz.hk/contribute/
⮑ YAS BYKE 踩車保 保障全港所有單車可行走的公路,任何想踩車的地點都可受到保障,覆蓋更加全面! 作為 YAS 的合作夥伴,Fitz 讀者可享有限時1次 BYKE Pro 完整體驗! 把握機會為自己加添一份更全面的保障! 了解更多 BYKE Pro 詳情,請瀏覽此