Fitz > 運動 Sports > 行山 Hiking > 我在香港中伏的日子: 港產片中香港郊野

舊時香港港漫及港產片蓬勃期,當中不少情節、對白都會提及一啲户外地方,而本老hike往往會因為咁而走去該地方視察而中伏,今次就分享下中過咩伏。

東龍島

電影《逃學威龍2》入面,葉德嫻因為周星星表現唔良好而要調佢去東龍島,經典對白「果度荒島黎」。

去過都知東龍島絕對唔係荒島,島上有自來水、士多、更有村民居住,假日仲人來人往,船飛經常超售甚至售罄。該描述唯一正確就係….無馬路。

火石洲

喺漫畫《古惑仔》入面,東星同洪興相約喺火石洲200人互劈,而耀揚最終亦係死喺火石洲。亦因為咁,老hike想去拜祭耀揚….

火石洲

DLS 畢亦樂呃9我,根本火石洲無可能擺到二百人,仲要講互劈,完全同漫畫描繪完全唔同,枉老hike仲好期待。

破邊洲

電影《殺人犯》入面,主角郭富城住喺破邊洲,有哂門牌又有大屋。而事實破邊洲喺東壩對出一個小島,唔好話住人,上去都有難度,應該有唔少人中過伏。

破邊洲

狗牙山

電影《山狗》入面,主角們去狗牙山露營之後遭遇意外,當年老hike都搵咗好耐,邊度係狗牙山,會唔會指狗牙嶺,但老hike行哂咁多隻牙都唔似露營地點。

最後聽返導演講,原來非指狗牙嶺…….狗牙山只係虛構。

相信仲有好多電影、漫畫出現過嘅地方名但同事實不符,歡迎留言討論。

原文載於老HIKE都去CAMP


文章為作者意見,不代表Fitz立場。
歡迎投稿: http://fitz.hk/contribute/