Fitz > 運動 Sports > 行山 Hiking > 樂施毅行者2021.80歲李伯伯39小時7分鐘完成100公里,成最年長毅行者
李氏一家起步

2021年樂施毅行者,因為疫情改為虛擬活動,不過仍有不少參加者積極參與 VIRTUALLY TOGETHER。80歲嘅李伯伯就喺12月初,以39小時7分鐘完成100公里,成為毅行者史上最年長嘅毅行者。

李伯伯覺得第二段嘅沙灘係最靚

2018年淺嘗1、2段

李伯伯囝囝 Jacky 本身係毅行老手,先後5次參加。Jacky話,佢喺2018年毅行者,拉埋爸爸一齊行咗1、2段,爸爸只係用咗6個鐘完成北潭涌至北潭凹,仲話好輕鬆。於是仍就開始搵埋幾個親戚,籌備喺2019年參加樂施毅行者,打算喺李伯伯80歲前完成毅行夢想。

囝囝 Jacky (左三) 於1997年以19歲之齡首次完成毅行者,正式「入坑」

2019年雖然一家人中籤,但樂施毅行者連續兩年停辦實體活動,所以將名額帶至今年,李伯伯仍然期待踏上毅行路,甚至為咗參加活動去注射疫苗。可惜嘅係,毅行實體活動再度取消,李伯伯一家就決定參加VIRTUALLY TOGETHER 虛擬活動。

第三段起點

最難忘第10段

呢次佢哋四名親友,以39小時7分鐘,四人 full team 完成100公里。李伯伯亦以80歲之齡,成為樂施毅行者有記錄以來,最年長嘅參加者。

登上大帽山

李伯伯喺完成後第二日,仍然精神飽滿接受樂施會訪問,佢講到完成毅行者感受,話覺得風景最靚就係第1、2段,最辛苦就係第3、4段。而最難忘就係第10段:

「嗰到由石屎路轉番入山徑,體力已經消耗得七七八八,不過已經去到最後一段,所以要憑意志去堅持落去。」

衝線後留念

出年玩唔玩?

同絕大部毅行者一樣,喺終點被問到明年會唔會參加,都係話:「咁辛苦,唔玩啦。」

不過,樂施會線報話,李伯伯已經決定明年再戰毅行,佢囝囝 Jacky 已經著手籌備訓練計劃添!

如果你都支持李伯伯 (隊伍 #0587) 或一眾毅行者,都可以登入樂施毅行者籌款專頁捐款。

資料: 樂施會