Fitz > 運動 Sports > 行山 Hiking > 瑞士登山客遇自來貓,一齊攀上萬呎雪山

瑞士人 Cyril 同 Erik 日前去 Britsen 行山,佢哋凌晨4點半爬到大約海拔1200米休息時,忽然有隻貓仔走入佢哋帳幕,狀況非常不佳。

Cyril 同 Erik 二話不說,即刻照顧呢隻自來貓,仲決定帶埋佢繼續行程。佢哋一路都好擔心貓仔頂唔順,但係貓仔竟然完全唔怕辛苦,就算四隻爪被冰雪割傷,貓仔仍然好堅毅爬上山。而貓仔頂唔順時,佢哋會輪流抱住佢。

好彩去到大概海拔10,000呎 (約3000米),Cyril 同 Erik 遇到另一隊落山嘅行山隊,就將貓仔交畀佢哋帶落山。結果,落山之後貓仔搵返主人,大團圓結局。

Cyril 對於貓仔行雪山感到相當驚嘆,佢話:「貓仔雖然受傷,但佢嘅堅韌程度比人類更厲害。」

資料: Daily Mail


⮑ YAS BYKE 踩車保 保障全港所有單車可行走的公路,任何想踩車的地點都可受到保障,覆蓋更加全面! 作為 YAS 的合作夥伴,Fitz 讀者可享有限時1次 BYKE Pro 完整體驗! 把握機會為自己加添一份更全面的保障! 了解更多 BYKE Pro 詳情,請瀏覽此