Fitz > 運動 Sports > 行山 Hiking > [瑞士行山安全自我測試] 網上考你能力 香港一樣有用

行山熱潮全球熱爆,不過登山意外亦隨之上升,各個政府各出奇謀推廣行山安全。瑞士貴為歐洲登山熱門地方,亦著力提升登山客安全意識,最近就推出 行山安全自我測試 (Swiss Hiking online self-assessment test),畀大家知道自己嘅能力及知識,從而作出適當計劃。

登山測試5步曲

呢個由瑞士官方同民間登山組織合作搞嘅網上測試,目的係鼓勵民眾喺登山前,更加了解自己能力同缺點,希望令大家唔好高估自己能力。

自我測試 Click入左邊 (TEST),右邊個 Quiz 係問答比賽,可參加抽獎,問題圍繞瑞士山徑設施。

網站只有法文、德文同意大利文三個選擇,不過經 Google 翻譯亦可大致明白問卷內容。問卷設計分為5部份:

  1. 了解自己身體狀況
  2. 測試登山經驗及知識
  3. 腳力測試
  4. 有沒有畏高症
  5. 整體自我評估

適合香港人士的測試

因為呢個登山測試針對瑞士地區,所以裏面好多行山資料,都係推廣當地嘅「白-紅-白」行山路線。不過其餘部份對我哋香港人都好有用。

腳力測試

腳力測試可以畀你知道身體狀況,特別係肌肉力量及平衡力,喺行山時好有用。

畏高症

香港無幾千呎高嘅懸崖,不過大家了解自己喺高處嘅反應,喺本地行山仍然有用。

就算唔係諗住去瑞士行千呎高山,平時喺香港行山,在出行前需要了解自己身體狀態,對山徑嘅認識,以及提醒自己做充足計劃,都好值得大家研究呢個網站。

測試網站: Swiss Hiking online self-assessment test

資料: SwissInfo