Fitz > 運動 Sports > 行山 Hiking > [行山文化] 山徑絲帶 好事定壞事?

今天想講一講我對行山掛絲帶的看法。

行山掛唔掛絲帶是一個非常爭議性的問題,在我眼中同墮胎和安樂死一樣,正反雙方各有理據。正因為意見是兩極的,所以永遠沒有可能達成共識。

開始討論前先利申: 我是支持絲帶文化。人的行為受過去經驗影響,因為我行山受助於絲帶太多次,所以佢幫到我,我就認為係善舉。 什麼夜登睇魚岩 (這絲帶好記得,仲要是反光的)、環湖出鬼手、石河上狗牙、幾乎所有捆邊高繞的路線、米粉長短咀……等等,真數不盡的行程,我都是受惠於絲帶的,所以我支持絲帶文化,雖不一定合理,但起碼合情。

以下想回應一下那些我不同意的反絲帶文化論述。

1. 反對掛絲帶的人認為: 「絲帶都是垃圾的一種,留在山中是破壞環境,所以需要『自己垃圾自己帶走』」

這個理據有個致命的漏洞,就是「絲帶是不是垃圾?」

要知道這問題,必先清楚垃圾的定義。

垃圾就是沒有用的物件。而絲帶是否屬於沒有用的物件,則因人而異。有些山友識路不用靠絲帶; 有些山友則不熟悉路要靠絲帶; 而更有些山友根本不會走這些絲帶路。

結論: 既然有用和無用是因人而異,則需不需要帶走亦因人而異。

圖: Fitz

2.反對掛絲帶的人亦認為:「有絲帶的路並非都真是對的路,山友亦有可能因被絲帶誤導而迷路。所以這種不完全可靠的絲帶文化應該消滅。」

這是典型的驚鯁喉而不吃魚,怕墜機而不外遊的例子。

對於這個論點,我只能說是: 明顯大部分的絲帶都是正路 (尤其有些路有多於一條絲帶,加倍可靠),否則不會有這麼多絲帶擁護者。我很討厭人們跟我說萬一,一萬都解決不了講什麼萬一? 我覺得不需要為了小部分的絲帶錯路而放棄整個絲帶文化。

3. 有些反絲帶人士更從根本認為,靠絲帶來辨路已經是不對的。因為「唔識路就唔好去啦」、「唔識路做咩要去」、「陣間迷路又要消防員來救你」。

我記得魯迅有句話:「其實地上本沒有路,走的人多了,也便成了路」。我們現時走的那些配置良好的遠足健行徑,並不是無中生有的。

在我們喜愛的香港之中,聞名的「麥徑」、「衛徑」、「港島徑」、「鳳凰徑」曾幾何時,也是些荒山野林部分,不受人類的打擾,不聞於世。自不知道幾多個春秋前開始,人類的好奇踏足了這些隱秘的土地,到後來走的人越來越多,成了條慣路。假如沒有以前這些人的「唔識路都照去」,也就沒有今天我們「閉起雙眼都能走」的林中大道。

我在這裡由衷的感謝那些為我們辛苦爆林開路的登山前輩,全靠你們的絲帶,使我們在漫山遍野中尋出了一條生機。

圖: Fitz

延伸閱讀:


文章為作者意見,不代表Fitz立場。