Fitz > 運動 Sports > 行山 Hiking > 露營 Camping > 香港收費營地6大等級

喺2020年疫情爆發開始,香港人因無得旅遊關係而捲起一場户外風。而當時政府亦以疫情嚴重為理由,關閉全港政府營地,就正正因為咁,私人擁有嘅農地開始租借俾市民露營,成為收費營地。

戴頭盔先,收費營地絕大部份都屬「無牌經營」,所以無一個 standard 營地準則,甚至連塊地係咪存在業權都成疑,幫襯無牌營地會否涉及599G或其他法律問題,本老hike恕不負責。

6種收費營地

收費營地有好多種,唔同種類嘅收費及服務不一,大致可以分為:

Level 1

車不能直到,不設劃位,只有一幅草地、自來水源、洗手間、一些收費飲品及收費浴室。

Level 2

比上面好少少,可以揸車 or taxi直到營地,但只能泊入停車場,直入營地。服務同樣只有草地及自來水等基本設施,部份另有燒烤場。

Level 3

同樣可以揸車到,但依類可以直入草地,泊喺帳幕隔離,享受到真正户外car camp。

Level 4

車直到不單止,仲有大量歷奇設施、營火區、燒烤場等

Level 5

場內擁有大量豪華營具,甚至有冷氣、投影機等提供。

Level infinity

酒店級管理,更可以夜遊主題公園,收費偏貴。

日本營地

5大問題

以上可以將收費場分類,但收費場仲有幾個地方需要注意。

1. 臭味

畢竟私人營地多為農地,附近有農場絕不稀奇,而農場內家禽的排泄物、身體等味,唔習慣的話會覺得相當難受。其次有某區營地係近海,而該海潮退後係相當臭,要有心理準備。

2. 蛇蟲鼠蟻

雖說大多私人營地「應該」有做滅蟲等動作,但都曾經試過喺某營地內被紅火蟻咬。户外地方有蟻好正常,但如果有選擇下,都唔想被蟻咬。

3. 擠迫程度

因為尚未有法例規管私人營地上限人數,所以場地上限真係睇個場主有無良心。俾得錢入場,你都唔想去難民營吧?所以事先要了解場地情況。

4. 有無寵物

作為毛孩主人,一定會想同毛孩出去露營,更加想由得佢喺草地走。但唔一定人人都鍾意毛孩,甚至有人係會驚、憎恨等。如果怕同毛孩接觸,建議問清楚場內容唔容許攜帶毛孩先,避免不必要的爭論。

5. 管理員質素

當遇到同其他營友有不和地方時,管理員係有責任去做調停,所以管理員有無能力處理問題,都係相當重要。

收費場一般比較適合新手、一家大細、glamping style、攪 event 等之用。至於收費場好唔好玩呢?對於一班唔想行,又可以週末娛樂渡假嘅朋友黎講,係相當唔錯嘅選擇。但對於野營發燒友,就可能會同佢哋想像中有啲差別了,btw 好唔好玩係睇腳而唔係睇個場,係好玩嘅腳,去到邊都會覺得好玩,唔啱玩嘅腳,俾你包哂成個山頭都會想走。

老hike都去camp 網站

>


文章為作者意見,不代表Fitz立場。
歡迎投稿: https://fitz.hk/contribute/