Fitz > 運動 Sports > 奧運 Olympic > 奧運三鐵場地東京灣衞生欠佳,市民: 廁所咁臭
2019年8月舉辦三項鐵人嘅殘奧測試賽,因為東京灣水質欠佳而取消

東京奧運雖然延期一年,但距離開幕仲有幾日,仍然傳出場地未準備好嘅新聞。《彭博》報道,三項鐵人游泳項目嘅東京灣海面,呢幾日仲有臭味傳出,有街坊覺得臭味似足廁所。

東京灣呢一帶海面,原本喺2019年8月舉辦三項鐵人嘅殘奧測試賽,不過當時發現海水細菌含量,比三鐵聯盟定下安全標準高出2倍,賽事因而取消。當局有見及此,喺呢兩年花費1.2億日圓 (約8,45萬港幣) 改善海面水質,包括於東京灣傾倒海沙、興建防污膠膜,以及喺東京市內興建雨水收集池,不過多年來情況仍未見大改善。

當局於東京灣傾倒海沙以改善水質

事實上,東京都市化有接近200年歷史,因此地下水道規劃未符合現代需求,例如雨水同污水並無分開處理,全部流向東京灣。一項2017年嘅研究指,東京灣嘅大腸桿菌超出世衛標準21倍。而專家更表示,就算花100年亦未必可徹底改善東京灣水質,所以2019年殘奧測試賽至今仍無大改善。

東京灣三鐵場地

臨近奧運開幕前一周,東京地區天氣酷熱,雨量增加,都令東京灣水質變得更差。現任東京都議員,有30年三鐵經驗嘅白戶太朗 Taro Shiraro 表示,東京灣水質令運動員卻步,唔少三鐵運動員都好怕喺呢度比賽或訓練。

不過佢補充,世界各地好多三鐵賽都選擇於大都會舉行,唔少城市水質比東京灣更差。所以東京灣水質雖然難以改善,不過專業運動員應該頂得住。

資料: 彭博