Fitz > 運動 Sports > 跑步 Running > 東京馬拉松多災多難,疫情下2022賽事面臨再度取消

2021年,疫情下全球長跑比賽大混亂,馬拉松六大滿貫都要面臨延期以及縮減規模,當中最多災多難可說是東京馬拉松 (東馬)。2021年嘅東馬,原訂於3月舉行,但因疫情延期至10月17日,更只限精英選手參加。殊不知日本疫情升溫,最後要將2021年賽事延期至2022年,即係話2021年六大馬,只欠東京馬拉松未有舉行。

2022年東馬定於3月6日舉行,不過大會於12月23日發出通告,引述政府消息,話如果因為疫情而實施緊急狀態令的話,賽事就會取消。

明年3月嘅東京馬拉松係咪可以如期舉行,仍然係未知之數,但虛擬賽已於12月24日開始報名,仲會於參加者之中抽出100人取得2023年東馬參賽資格。

資料: 搜狐東京馬拉松官方網頁