Fitz > 運動 Sports > 跑步 Running > 英國歌手 James Cottriall 馬拉松走捷徑斷正

英國歌手 James Cottriall 9月參加維也納城市馬拉松,並以2:56:46衝線,令人大表意外。不過傳媒就踢爆佢喺比賽途中走捷徑,令粉絲大為失望。

James Cottriall 生於英國,喺奧地利維也納讀大學期間 busking 受到注目,成為知名流行歌手,唱片仲上過當地銷量榜 Top 10,包括呢首首本名曲:

James 亦好鍾意跑步,佢初馬2019維也納馬拉松以4:03:51完賽,後來參加洛杉磯馬拉松,成績稍有進步跑出3:55:04。今年佢再度出戰維也納,揚言要Sub-3 (跑入三小時內),聲稱自己訓練咗4個月,每星期跑足100公里。

Marathon Investigation 又發功

專門調查馬拉松出術嘅 Marathon Investigation 發現,James 呢場比賽有多疑問:

  • 賽事30至35公里,James 只係跑咗9分31秒,時間快過5公里世界紀錄
  • 賽道設計於33公里之後為折返點,走捷徑其實好方便
  • 大會33公里計時地毯,無錄得 James 跑過嘅時間
  • 賽前 James 公開表示,比賽前一日只係瞓咗6個鐘
  • 翻查 Strava 記錄,James 每個星期「只係」跑得90公里,未試過完成超過100公里

負責呢次調查嘅專家補充,就算 James 唔走捷徑,都一定可以打破佢 3:55 嘅 PB。所以佢唔明點解 James 要冒風險走嗰兩、三公里捷徑。

唔知 James 又點樣「麵對」佢嘅fans呢?

資料: Running Magazine