Fitz > 運動 Sports > 跑步 Running > 跑渣馬前要…

跑步之前要 (以下文章由業餘跑手寫俾更業餘跑手,本人經業餘訓練,自問專業切勿模仿)

食飯前要洗手,刷牙前要「浪」口,返工前要早抖,咁跑步前要⋯

認真諗諗,淨番唔夠幾日,渣馬到,點樣揸到個最好狀態出嚟⋯

2009年做肝臟移植手術之前,我特意同同事參加毅行者,目標係超級毅行者,同時透過運動解決心靈空虛問題,target20小時內,練習狀態算係人生巔峰,每星期都起碼練兩三段,朝早出發夜晚散水,星期日全奉獻。

結果,第一段已經膝頭哥痛,一直痛一直凍,越慢越痛,越痛越慢,我行到一半到畢架山放棄,一條彊屍咁款落山,含淚而終⋯個賽事。

但是次賽事是我體育史上最輝煌的一頁,因為藉我一雙腿拖垮七屆香港單車冠軍隊友洪松蔭完成不了賽事,認真係絕望中帶點積極,爛船都有三分釘,沉船更帶三分險。

一世人得兩個菠蘿蓋,毅行後去睇醫生,d肌肉硬到收緊哂,所以少少骨撞骨痛。我以為從此傷左一個,到做完換肝手術,無返工一個月無做運動一年,然後由UNICEF的十公里開始番跑步,奇蹟又無咩事,然後我又踏上路途,有機會再次挑戰全馬,唯一多係一條二十幾cm的疤痕。

對腳唔係手機,爛左無得換個部,業餘就更要了解自己狀態,從來唔跑步,一跑跑十公里,一定唔會再跑,等如未準備好,咪唔好咁搏,唔係跑第一,無必要到終點搏老命衝刺,慢跑幾十公里衝最後一百米,點解?趕住投資移民咩?

記住,宜家嘅狀態就係最好嘅狀態,唔好再諗跑快d,諗下點保持健康到比賽,點樣令肌肉放鬆到可以承受一次最大負荷的跑程。

跑步之前要:充足睡眠、多飲水、拉筋、儲澱粉質、諗少d嘢瞓好d

最重要如果夠時間,自己判斷,揼個骨,鍊個腳。

有些筋不是自己能夠拉的。

附送全馬新手上路速度計法(4小時以外完成)

不要用平均數,如六分鐘一公里,一小時十公里這樣,因為最後十多公里,要保持原有速度幾乎不可能,以後如此計算,平均六分鐘,預計完成時間是4:15。

但最後十公里可能變成七、八甚至十分鐘一公里,當用八分鐘計,最後十二公里多dd需時大約100分鐘,所以打算以六分鐘速度跑的,最後會得出四小時四十分鐘的成績

所以向目標邁進,應倒減100分鐘,預4:15 (255分鐘)減 100分鐘,餘下155分鐘,完成三十公里,即是五分十就要完成。

理想完成時間—慢速時段需時=快速需時

255分—(8*12km=100分)=155分

>

所以,2:35 內完成30km, 才有機會破四。

 


文章為作者意見,不代表Fitz立場。
歡迎投稿: https://fitz.hk/contribute/