Fitz > 運動 Sports > 跑步 Running > [長跑強國] 日本一場半馬 頭400人跑進70分鐘

都說日本是長跑強國,雖然國際跑壇嘅馬拉松錦標都被非洲高手盡攬,不過日本嘅長跑實力仍然不能忽視。剛結束嘅上尾市半馬拉松 (Ageo City Half Marathon),頭400位跑手都跑出1小時10分鐘 (70分鐘) 嘅成績,就算第500名都只係用咗1小時13分鐘。

第1名: 1:01:26
第10名: 1:02:54
第25名: 1:03:23
第50名: 1:03:52
第100名: 1:04:35
第150名: 1:05:24
第200名: 1:06:05
第250名: 1:06:56
第300名: 1:07:46
第350名: 1:08:49
第400名: 1:10:08
第450名: 1:11:40
第500名: 1:13:18

1:10呢個成績有幾快? 半馬香港紀錄係由紀嘉文保持,時間係1:06:39。

著名加拿大長跑網站 Running Magazine 更加以專題報道呢宗新聞,仲話2019年加拿大只有31跑手可以跑出1:10成績,所以對於日本跑手嘅實力拜服不而。

日本半馬實力出眾,主要原因係因為每年一度嘅「箱根傳驛」係國家盛事,吸引數以百萬計觀眾到現場打氣。而呢項接力賽每位選手跑20公里左右,所以唔少年輕跑手都以半馬賽為訓練目標,造就日本人半馬實力非凡。

從比賽嘅精華片段,單係睇佢哋起步嗰股氣勢,已經感受到佢哋嘅實力。

資料: Running Magazine